אישור ניהול תקין

אנו בעזרת אבות דוגלים ביושר, כנות ופתיחות. לכן אנו נותנים גישה פתוחה לציבור לנתונים על העמותה.

זקוקים לעזרה
Ezrat Avot
Ezrat Avot
להזדקן בכבוד

info@ezratavot.org

02-5829984

דף הבית

info@ezratavot.org

02-5829984