אישור ניהול תקין

אנו בעזרת אבות דוגלים ביושר, כנות ופתיחות. לכן אנו נותנים גישה פתוחה לציבור לנתונים על העמותה.

זקוקים לעזרה
Ezrat Avot

info@ezratavot.org

02-5829984

info@ezratavot.org

02-5829984

עזרת אבות

להזדקן בכבוד.

נוסד ב1976​