ארוחות

על גלגלים

מנות מזינות הנשלחות עד לבית קשישים מרותקי בית אשר אין בידם אפשרות לקנות מצרכים ולהכין ארוחות.
להצטרפות יש להוריד את טופס הבקשה, למלא את כולו, ולשלוח לנו חזרה יחד עם: 
* צילום ת.ז ברור
* מסמך מביטוח לאומי (אישור קיצבה / תעודת נכה)
* מסמך מלשכת רווחה על דרגת זכאות / המלצת עו"ס
את ארבעת המסמכים יש לשלוח יחד לאימייל: info@ezratavot.org או לפקס: 02-5322226​

סלי מזון

לשבת

לקשישים עצמאיים המתקשים מבחינה כלכלית, אנו מחלקים במרכזנו בשד' גולדה מאיר,

סלי מזון (מוצרי יסוד)
להצטרפות יש להוריד את טופס הבקשה, למלא את כולו, ולשלוח לנו חזרה יחד עם: 
* צילום ת.ז ברור
* מסמך מביטוח לאומי (אישור קיצבה / תעודת נכה)
* מסמך מלשכת רווחה על דרגת זכאות / המלצת עו"ס
את ארבעת המסמכים יש לשלוח יחד לאימייל: info@ezratavot.org או לפקס: 02-5322226​

סלי מזון

לחגים

לקשישים עצמאיים המתקשים מבחינה כלכלית, אנו מחלקים לצרכי החג סל מזון לקראת ר"ה ופסח.
שימו לב! הרשומים לסלי מזון לימות השנה אינם נרשמים אוטומטית לחלוקה זו.
יש להרשם בנפרד לכל חלוקה

להצטרפות יש להוריד את טופס הבקשה, למלא את כולו, ולשלוח לנו חזרה יחד עם: 
* צילום ת.ז ברור
* מסמך מביטוח לאומי (אישור קיצבה / תעודת נכה)
* מסמך מלשכת רווחה על דרגת זכאות / המלצת עו"ס
את ארבעת המסמכים יש לשלוח יחד לאימייל: info@ezratavot.org או לפקס: 02-5322226​

לאחר שליחת כל הקבצים, אנו נבדוק כל מקרה לגופו ונחזור אל הפונה עם תשובה.
החומר הנשלח נשאר חסוי​

Ezrat Avot

info@ezratavot.org

02-5829984

info@ezratavot.org

02-5829984

עזרת אבות

להזדקן בכבוד.

נוסד ב1976​