אישור מלכ"ר

אנו בעזרת אבות דוגלים ביושר, כנות ופתיחות. לכן אנו נותנים גישה פתוחה לציבור לנתונים על העמותה.

English
Ezrat Avot

להזדקן בכבוד. נוסד ב 1976