ברוכים הבאים אל

'חדר הקולנוע' שלנו.

אנו מציגים בפניכם הצצה קטנה מהנעשה בעזרת אבות למען קשישי ירושלים במהלך השנה.

Ezrat Avot
Ezrat Avot
להזדקן בכבוד

info@ezratavot.org

02-5829984

דף הבית

info@ezratavot.org

02-5829984