ברוכים הבאים אל

'חדר הקולנוע' שלנו.

אנו מציגים בפניכם הצצה קטנה מהנעשה בעזרת אבות למען קשישי ירושלים במהלך השנה.

Ezrat Avot

info@ezratavot.org

02-5829984

info@ezratavot.org

02-5829984

עזרת אבות

להזדקן בכבוד.

נוסד ב1976​